Solstice Parade 2011 Drum tracks

Click on the name for audio files each run for 5 minutes


Chiftitelli >> 8/4

1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 &
Dum tek tek tek tek Dum Dum tek

Seven / Eight also called Serto >> 7/8

1
2
3
4
5
6
7
Dum ka ka Tek ka Tek ka

Ayub >> 2/4

1
e
&
a
2
e
&
a
Dum
ka
Dum
Tek

Soudi / Khaligi >> 2/4

1
e
&
a
2
e
&
a
Dum
Dum
ka
Tek
ka

Zeffa >> 4/4

1
&
2
&
3
&
4
&
Dum
teka tek
tek
Dum
Dum
tek

Subscribe to Delilahs-Belly-Dance-Studio

Powered by us.groups.yahoo.com